• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

صافی موی فر با کراتینه سوال یکی از مشتری های گلم بود که گفتم در سایت هم درج بشه شاید سوال شما هم باشد. در واقع کراتینه ها برای موهایی کاربرد دارند که مو نیاز به کراتین داشته باشد و کار احیا و بازسازی انجام می شود. با آنکه کراتینه تا حدودی صافی دارد اما اگر موها سالم باشند و هدف مشتری صافی مو باشد ما روشهای دیگر را به مشتری ارایه می کنیم .

صافی موی فر با کراتینه یا ریباندینگ ؟

سوال :آیا کراتینه مو ،فر مو را صاف می کند؟

 جواب :خیر فقط 50% در 2 ماه اول مو صافتر می شود. برای صافی دایم مو از صافی ژاپنی استفاده می شود.

 

صافی موی فر

 

سایر مقالات مرتبط با صافی موی فر 

صافی موی فر

موهای کاملا فر که با استفاده از بهترین مواد صافی مو بصورت دایم صاف شده.(صافی ژاپنی) ارایشگاه آرمی ...