• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

آیا رنگ مو کراتین را از بین می برد؟

 آیا رنگ مو کراتین را از بین می برد؟

سوال :آیا رنگ مو کراتین را از بین می برد؟

 جواب :خیر فقط در صد خیلی پایینی اگر رنگ ریشه شود مگر اینکه هر ماه بخواهید کل مو را رنگ کنید سعی می شود رنگ در حد ریشه زنی باشد

 اگر با شامپو مخصوص کراتین شسته بشه چون شامپو مانع ازبین رفتن کراتین میشه جنبه نگهدارندگی داره

 

سایر سوالات کراتنی شما :

بخوونید
آیا کراتینه مو فر مو را صاف می کند؟

صافی موی فر با کراتینه سوال یکی از مشتری های گلم بود که گفتم در سایت هم درج بشه شاید سوال شما هم ...