بررسی دستگاه های روز دنیا

دستگاه اوزون تراپی-نانو اسلیم-دستگاه فوتون


حاال به بررسی قوی ترین و بهترین دستگاه های روز دنیا می رسیم دستگاه اوزون تراپی و نانو اسلیم و در آخر دستگاه فوتون می پردازیم دستگاه اوزون راپی یا دستگاه ماکرومیست شامل اکسیژن تراپی مو ها ، بالابردن تاثیر کراتین و ریباندینگ و بوتاکس تقویت و ساقه مو نرمی موها کمک به عدم ریزش موها درمان پوسته سر رشد مجدد موهایی که ریزش کرده است شفافیت و درخشندگی موها و رسیدن مواد تراپی و احیا به ریشه و عمق موها و حتی ماندگاری بیشتر مواد به مو داده شده ضخیم شدن تار موها و اینکه دستگاه به تنهایی و فقط با اشعه قادر به این حجم احیا و فایده نمی باشد در نتیجه بهتر و مفید تر است که قبل از استفاده از مواد احیایی و دیگر خدمات اوزون حتما موها اوزون تراپی شود و حتی بعد از اتمام کار دوباره با دستگاه اوزون به موها شوک مثبت وارد شود بخار دهی و بخور دهی با حرارت و اشعه اوزون و اکسیژن رسانی به موها انجام گیرد.