کار کراتین ریباندینگ مو اما یک معقوله دیگر از کار کراتین است که به دلیل صافی باالیی که دارد و دوام باالتر از کراتین مشهور به کراتینریباند می باشد در کار کراتین ریباند موها درصد درمان باالتر را دارد و دارای صافی خیلی بیشتر از کراتین و زمان ماندگاری ان از شش ماه به ده ماه تا یکسال می رسد ولی در آخر بعد از گذشت این تایم دوباره باید موها را کامل کراتین ریباندینگ کرد نه مثل ریباندینگ فقط قسمت رشد شده ریشه مو را ترمیم کرد

کراتین ریباندینگ مو

فرق بین بوتاکس مو و کراتین

معقوله بعدی که نیاز به توضیح دارد فرق بین بوتاکس مو و کراتین است که بوتاکس شامل آن دسته از موها می شود که بعد از دکلره دچار کشسانی کم شده اند و اگر روی این موها
کراتین انجام شود به دلیل اینکه نمی تواند بخاطر گسسته بودن ساختار و اتو موی کراتین را تحمل کنند مو ها سوخته و از بین می روند در نتیجه کار بوتاکس روی مو انجام می شود تا ساختار مو مقداری ترمیم پیدا کند و موها اماده کار کراتین شوند و اینکه در کار بوتاکس هم ماندگاری و هم احیا و صافی کم تر از کراتین را دارد غیر از بوتاکس کار های تراپی هم
برای موهایی که دچار شکستگی تار مو شده اند انجام می شود که شامل  تراپی ها و پلکس ها هستند و دوام آنها پایین تر از دوام بوتاکس مو ها می باشد ماندگاری بوتاکس مو تا دو ماه می باشد با صافی کم تر از سی در صد پلکس ها فواید صافی هستند فقط ترمیم مقطعی مو ها را شامل می شوند که در بعضی مواقع به شکل آمپول های پلکسی به بازار می آیند و داخل مواد قرار می گیرند و برای مو ها استفاده می شوند ولی تزریق نمی شوند

روغن درمانی یا کار آگاوه

از دیگر خدمات کار روغن درمانی یا کار آگاوه درمانی است که احیا مو ها توسط روغفن آگاوه می باشد روغن اگاوه از گیاهی به نام آگاوه با شکل شبیه گیاه آلوورا است که درون گیاه آلوورا به
شکل ژله مانند است که برای پوست بسیار مفید است ولی آگاوه داخل ان چربی و روغن وجود دارد و با قد دو برابر و حجم دو یا سه برابر از گیاه آلوورا ولی خیلی کم در دسترس مردم دنیا قرار دارد بسیار گران و الکچری می باشد روغن آگاوه بعد از انجام اعمال که او را برای استفاده عموم اماده می کنند به موها زده شده و توسط اتوی مخصوص آگاوهجذب موها می شود و باعث درمان و تقویت ساقه و ساختار موها می شود دوام آن حدود سه ماه است و هیچ گونه صافی ندارد