خدمات کراتینه و صافی مو آرمیتا :

 • 1- جدیدترین مواد ریباندینگ
 • 2- صافی شلاقی
 • 3- صافی ژاپنی بدون بازگشت
 • 4- صافی مالزی مطلق
 • 5 -صافی برزیلی برای موهای خیلی فر با جنس پلاستیکی
 • 6- المنت مو برای موهایی که دکلره دارند مواد معدنی از 6سال تا 60سال

در مرکز کراتین و صافی مطلق بدون بازگشت فقط شش ماه یکبار نیاز به ریشه زنی تمامی مراحل صافی بالا و کراتین برزیلی با تضمین و تخصص از 5 کشور ا وامارات واسپانیا وامریکاو ایتالیا و مالزی
09125646325

 • Eyebrows (5).jpg
  big image
  Eyebrows (5).jpg
 • Eyebrows (6).jpg
  big image
  Eyebrows (6).jpg
 • Eyebrows (7).jpg
  big image
  Eyebrows (7).jpg
 • Eyebrows (1).jpg
  big image
  Eyebrows (1).jpg
 • Eyebrows (10).jpg
  big image
  Eyebrows (10).jpg
 • Eyebrows (3).jpg
  big image
  Eyebrows (3).jpg
 • Eyebrows (2).jpg
  big image
  Eyebrows (2).jpg
 • Eyebrows (4).jpg
  big image
  Eyebrows (4).jpg
 • Eyebrows (9).jpg
  big image
  Eyebrows (9).jpg

مرکز صافی کراتین آرمیتا