• Eyebrows (9).jpg
  big image
  Eyebrows (9).jpg
 • Eyebrows (3).jpg
  big image
  Eyebrows (3).jpg
 • Eyebrows (10).jpg
  big image
  Eyebrows (10).jpg
 • Eyebrows (7).jpg
  big image
  Eyebrows (7).jpg
 • Eyebrows (4).jpg
  big image
  Eyebrows (4).jpg
 • Eyebrows (2).jpg
  big image
  Eyebrows (2).jpg
 • Eyebrows (6).jpg
  big image
  Eyebrows (6).jpg
 • Eyebrows (5).jpg
  big image
  Eyebrows (5).jpg
 • Eyebrows (1).jpg
  big image
  Eyebrows (1).jpg

AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

مرکز صافی کراتین آرمیتا


احیای مو با روش کراتینه

فرمالید کراتینه مو در ایران 16% است. اما فرمالید کراتین مو آرامیتا 2% . حتی خانمهای باردار هم می توانند از کراتین مو آرامیتا بهرهمند شوند
کراتینه مو روشی است مدرن برای صافی مو و احیای موهای آسیب دیده است .با اگاهی موهایتان را کراتینه کنید09125646325

آموزش رنگ و مش مو

کارآموزان و علاقمند به یادگیری در زمینه رنگ و مش و کاشت ناخن می توانند ثبت نام کنند.
تخصصی و اصولی یاد بگیرید . تا در کارتان موفق و کسب درآمد کنید. 09125646325